AMIGDALA OTMICA

Amigdala, deo mozga koji je odgovoran za emocionalne i ponašajne reakcije, igra ključnu ulogu u našem odgovoru na stresne situacije. Tokom vremena, ova reakcija “bori se ili beži”, koja je bila od vitalnog značaja za naše pretke suočene sa fizičkom opasnošću, može biti prekomerna i neadekvatna u modernom životu. Ponekad amigdala preuzima kontrolu nad našim mozgom i odgovorima, sprečavajući racionalne i promišljene odgovore iz frontalnih lobova.

Postoji nekoliko tehnika koje možete primeniti kako biste prekinuli ili sprečili preuzimanje kontrole od strane amigdale i smirili emocionalne reakcije. Evo nekoliko efikasnih tehnika:

  1. Razmišljanje: Aktivno razmišljanje o situaciji može prekinuti ciklus amigdalnih reakcija. Identifikujte misli koje su povezane sa emocionalnom reakcijom i postavljajte sebi pitanja koja vam pomažu da sagledate situaciju iz drugačije perspektive.
  2. Svesnost (mindfulness): Praktikovanje svesnosti vam pomaže da budete prisutni u trenutku i da se ne upuštate u automatske reakcije. Fokusirajte se na svoje telesne senzacije, disanje i okolinu, bez procene ili osuđivanja.
  3. Kontrolisano disanje: Disanje ima snažan uticaj na naše emocionalno stanje. Praktikujte kontrolisano disanje tako što ćete duboko udahnuti kroz nos, zadržati dah nekoliko trenutaka, a zatim polako izdahnuti kroz usta. Ovo usporava disanje i aktivira opuštajući deo nervnog sistema.

Kombinacija ovih tehnika može pomoći da smirite amigdalni odgovor i vratite kontrolu frontalnim lobovima, koji omogućavaju racionalno razmišljanje i svesne odgovore. Prepoznavanje okidača koji aktiviraju amigdalu takođe je važno kako biste bolje upravljali stresom i emocionalnim reakcijama. Praktikovanje ovih tehnika može vam pomoći da ostanete smireni, prisutni i angažovani u svojim reakcijama i izborima.

Share-uj stranicu

Related Posts