BESPLATNI TESTOVI

Na ovoj stranici možete uraditi besplatnu procenu određenih aspekata ličnosti:


Pri rešavanju ovog vrlo preciznog psihološkog testa, koristite čulo intuicije i unutrašnjeg zapažanja koje se odigrava u sadašnjosti. Dakle nemojte odgovarati za nešto što ste nekada bili, već odgovarajte iz sadašnje perspektive viđenja stvari. Ovo je jako važno kako bi dobili što precizniji rezultat.

Ako je potrebno zatvorite oči i do detalja zamislite scenu koja je opisana u pitanju.

Pri odrađivanju testa prvo pogledajte i dobro zamislite tvrdnju, vizualizujte ponuđenu situaciju pa tek onda izaberite onaj odgovor koji se najviše slaže sa onim što ste zamislili.

Zanimljivije bi bilo i da vam neko čita pitanja da bi mogli dobro da se zamislite i tačno odredite da li se slažete ili ne sa određenom tvrdnjom.


TESTIRAJ ANKSIOZNOST

TESTIRAJ POTISNUTI BES

TESTIRAJ DEPRESIVNOST

TESTIRAJ OBZIRNOST

TESTIRAJ NEUMERENOST

TESTIRAJ RANJIVOST

TESTIRAJ ODGOVORNOST

TESTIRAJ LJUBAV KA SEBI