NOVE NAVIKE

Stvaranje novih navika može biti izazovno, ali uz određene korake i doslednost, možete uspešno integrisati nove navike u svoj život. Stvaranje novih navika ima mnoge prednosti za naše blagostanje. Kroz nove navike, poboljšavamo svoju produktivnost, zdravlje i postizanje ciljeva. Takođe... Read more

MOĆ RUTINE

Briga o umu jednako je važna kao briga o fizičkom telu. Jedan od najefikasnijih načina da održimo zdravlje uma je uspostavljanje rutine. Hajde da vidimo kako svakodnevne navike mogu pozitivno uticati na našu dobrobit i kako ih možemo lako uključiti... Read more

UVERENJA

Uverenja su duboko ukorenjena mišljenja, stavovi ili predubeđenja koja imamo o sebi, drugima i svetu oko nas. Ona oblikuju naše ponašanje, donoseći nam vodiče za interpretaciju i reakciju na situacije. Uverenja se često formiraju tokom našeg života kroz iskustva, vaspitanje,... Read more

PRIORITETI

Postavljanje prioriteta je ključna veština u savremenom životu. Prioriteti nam pomažu da se fokusiramo na ono što je važno i da odbacimo nepotrebno.Prvi korak u postavljanju prioriteta je napraviti listu zadataka. Ovo Vam omogućava da držite stvari pod kontrolom i... Read more

ZDRAVE GRANICE

Danas pričamo o tome šta su zdrave granice i kako ih postaviti. Zdrave granice su ključni deo zdravog emocionalnog i mentalnog funkcionisanja. One nam pomažu da postavimo granice u odnosima sa drugim ljudima, održimo svoje emocionalno i mentalno zdravlje i... Read more

ODUGOVLAČENJE

Jedna od navika koju mnogi ljudi imaju, a koja ih često sprečava da budu produktivni i uspešni, jeste odugovlačenje. Odugovlačenje je navika odlaganja obaveza koje treba uraditi, pomerajući ih za kasnije i izbegavajući da se suočiš s njima. Postoji mnogo... Read more