Instructor

User Avatar

AM Centar

Roberto kao osnivač AM Centra je stručnjak za lični razvoj sa širokim spektrom veština. U svom radu, on je posvećen pružanju podrške klijentima u ostvarivanju njihovih ciljeva i prevazilaženju izazova. Roberto je prošao kroz različite obuke i edukacije kako bi stekao raznoliko znanje i veštine.

Uzimajući u obzir svoju strast prema ličnom razvoju, Roberto je prošao kroz obuku kao neuro-lingvistički trener i kouč. Ova obuka mu omogućava da deluje kao podrška klijentima u ostvarivanju njihovih ciljeva i prevazilaženju problema. Pored toga, Roberto je stekao znanje iz različitih metodologija koje je pažljivo razvio tokom godina: Završio je TA101 obuku za transakcionu analizu, koja mu pruža dublje razumevanje interakcija i dinamike među ljudima. Takođe je prošao naprednu obuku za Procesno komunikacioni model (PCM), koji je razvio psiholog iz NASA-e za analizu stresa kod različitih tipova ličnosti. Ova ekspertiza mu omogućava primenu inovativnih tehnika i pristupa u radu sa klijentima. Kao IHA hipnoterapeut, Roberto ima dodatne alate, poput hipnoze, koja mu pomažu u podršci klijentima u rešavanju specifičnih problema.

Kombinujući ova znanja sa svojim dugogodišnjim iskustvom u suočavanju sa izazovima u vlastitom životu, Roberto je izgradio snažan skup veština zasnovanih na logici, iskustvu, razumevanju, svesnosti i radu na sebi. Danas, Roberto se fokusira na svoju strast prema psihologiji, duhovnosti i bliskosti sa klijentima, što predstavlja temelj njegovog rada. On veruje u stvaranje podržavajuće i poverljive atmosfere u kojoj zajedno sa klijentima istražuje i razume njihove potrebe, ciljeve i izazove.

8 Courses
134 Students