KAKO RADITI NA SEBI?

Rad na sebi ne znači samo čitanje određene knjige ili gledanje video snimka. Najpre morate pronaći na čemu treba da radite, a tada i raditi sve vezano za to. Tek nakon toga možemo reći da smo radili na sebi.

Kako da znamo na čemu treba da radimo? Kada smo bili deca, najmanje smo bili sigurni u same sebe, zavisili smo od roditelja. Da bismo dobili njihovu ljubav, činili smo sve što oni kažu. Uglavnom su nam govorili da nešto ne smemo da radimo, grdili nas i stvorili nam kritiku iz ljubavi. Ta kritika se javlja danas, jer smo je zabeležili i uskladištili. Prošlo je mnogo godina da bi ona isplivala, kada smo dostigli svesnost i sposobnost da se sa njom pogledamo u oči. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da se uverenja skrivaju do trenutka kada postanemo sposobni da ih procesuiramo.

Podsvest je toliko velika, u njoj je zabeležen svaki segment našeg života. Ona je upila sva naša iskustva, svaku našu i tuđu reč, sve što je trebalo i što nije trebalo. Ne zanima je ono što nam je bilo nebitno, već samo ono što nam je bilo veoma bolno ili lepo. Dakle, jasno je da se mnogo stvari dešavalo kad smo bili mali, ali se dešava i danas ono što ne možemo da varimo, pa ostavljamo za kasnije, kada ćemo biti zreliji. Svaki čovek ima neprocesuirane stvari i na tome treba da radi.

Čitajući ovaj tekst, vi upravo sada imate komunikaciju sa sobom. Efekat neće biti isti na nekog drugog, kao što je na vas. To nema veze sa mnom, već sa vašim načinom razumevanja teksta. Doživljavate ga na svoj način u odnosu na svoju podsvest i uverenja. Zbog toga će se neko složiti sa ovim što čita, a neko se neće složiti. Kada osetite olakšanje u toku čitanja, znači da je vaša podsvest zaintrigirana i stoga ste se uneli u tekst. Zapravo, imate komunikaciju sa samim sobom. Sve je odraz vas samih, odnosno ogledalo. Sve čime smo okruženi daje sliku našoj podsvesti. Na primer, podsvest uhvati da sređujem stan tako da se sija. Na osnovu toga dobija sliku da sam pedantan, što znači da povodom toga nema potrebe da radim na sebi. S druge strane, ako odem u društvo, gde se svi šale, a ja samo ćutim, dobija sliku da sam stidljiv, te na tome treba da poradim. Ovako se uočavaju naša podsvesna uverenja, šabloni i navike, na kojima treba da radimo.

U toku dana nam prolazi 400.000 do 500.000 misli, od kojih smo svesni 3 – 4%. Nesvesni deo misli se konstantno ponavlja, jer bismo u suprotnom živeli svakog dana drugačije. U našoj podsvesti je nastala jedna ogromna navika koja nas drži u začaranom krugu, koji treba da rasparčamo kako bismo videli koji je to šablon nastao i šta nam on radi.

Seminar koren tvoje anksioznosti i put do slobode može Vam otvoriti oči i odgovoriti na pitanje, kako raditi na sebi.