OPSESIVNE MISLI

Kako se nositi sa opsesivnim mislima?

Opsesivne misli se obično javljaju kada naša ideja o nečemu ili nekome postane preterano negativna ili neprijateljska. Kada se to dogodi, naš um počinje da proizvodi misli koje su suprotne našim uverenjima, a koje nas mogu frustrirati i uplašiti.

Na primer, ako imamo ideju da ćemo nešto nekome ili sebi uraditi, možemo početi da imamo opsesivne misli o tome kako ćemo živeti ako to to i to uradimo. Možemo proživeti vrlo bogat umni film koji će nas razbiti, ali  ove misli su kontra od naših uverenja, jer se zapravo plašimo da ne izgubimo ono nešto značajno. Ideja je totalno ništa naspram naših uverenja. To je kao da poredimo staru kuću i najviši toranj u Emiratima.

Kada se suočavamo sa opsesivnim mislima, prvi korak je da prihvatimo da su to samo neosnovane ideje i da ne predstavljaju stvarnu pretnju. Ove idejne misli su samo naši unutrašnji strahovi i zabrinutosti, a ne stvarnost.  Drugi korak je da prepoznamo da su opsesivne misli samo deo našeg idejnog uma i da ih ne prihvatimo  kao istinite. Možemo da preuzmemo kontrolu nad svojim mislima tako što ćemo se usredsrediti na uverenja, na ono zbog čega se plašimo, najčešće na ljubav. Treći korak je da prepoznamo šta nas plaši i šta nas muči, i da radimo na tome da prevaziđemo svoje strahove. Četvrti korak je da se fokusiramo na sadašnji trenutak i da ne dozvolimo da nas opsesivne misli ometaju u životu. Možemo da se usredsredimo na stvari koje nam daju radost i zadovoljstvo, kao što su hobiji, vežbanje ili druženje sa prijateljima. Treba da shvatimo da su opsesivne misli samo prolazne ideje i da neće trajati zauvek jer nisu deo onoga u šta verujemo.

Share-uj stranicu

Related Posts