Pcm Id test:


 

Predstavljamo vam PCM test – nezamenjivu uslugu koja vam pruža duboko razumevanje vašeg identiteta i svojih ponašanja. Ova jedinstvena metoda je rezultat istraživanja i razvoja u psihologiji, a kreirao ju je Taibi Kahler, inspirisan svojim radom u okviru NASA-ine studije o komunikaciji između astronauta i njihovih timova. Testiranjem sebe na PCM bazi i fazi, dobijate alat koji vam omogućava da razumete ono što već jeste, ali i da otkrijete mogućnosti za promene i rast. Ovaj test pruža vam detaljan uvid u vaše karakteristike, stilove komunikacije i načine na koje funkcionišete.

PCM BAZIČNA LIČNOST je deo vašeg identiteta koji je prisutan od rođenja i koji se formira tokom ranog razvoja. Ova bazična ličnost obuhvata osnovne karakteristike, sklonosti i preferencije koje vas čine jedinstvenim.

Sa druge strane, PCM FAZIČNA LIČNOST predstavlja deo vašeg identiteta koji se razvija tokom života, pod uticajem iskustava, okruženja i situacija koje prolazite.

Kroz PCM testiranje, saznanja vam pomažu da se bolje razumete, prihvatite svoje autentične kvalitete i radite na razvoju onih aspekata koji vam mogu doneti još veće zadovoljstvo i uspeh. Naša PCM trenerica Tamara će vas voditi kroz “debrief” sesiju nakon testiranja, gde će vam detaljno protumačiti rezultate i pružiti personalizovane smernice za dalji razvoj.

PCM BAZIČNA I FAZIČNA LIČNOST Vam pomaže da uspostavljate zdravije odnose sa drugima, efikasnije se nosite sa stresom i pritiscima, i stičete samopouzdanje da ostvarite život koji želite.

Sesija je ključna jer vam omogućava da bolje razumete svoje delove ličnosti, otkrijete potencijale i naučite kako da se prilagodite.