Predstavljamo vam PCM test – nezamenjivu uslugu koja vam pruža duboko razumevanje vašeg identiteta i svojih ponašanja. Ova jedinstvena metoda je rezultat istraživanja i razvoja u psihologiji, a kreirao ju je Taibi Kahler, inspirisan svojim radom u okviru NASA-ine studije o komunikaciji između astronauta i njihovih timova.

Testiranjem sebe na PCM bazi i fazi, dobijate alat koji vam omogućava da razumete ono što već jeste, ali i da otkrijete mogućnosti za promene i rast. Ovaj test pruža vam detaljan uvid u vaše karakteristike, stilove komunikacije i načine na koje funkcionišete. Sve ovo je od izuzetne važnosti da biste sebe bolje razumeli i postali svesni svojih potreba i želja.

PCM BAZIČNA LIČNOST je deo vašeg identiteta koji je prisutan od rođenja i koji se formira tokom ranog razvoja. Ova bazična ličnost obuhvata osnovne karakteristike, sklonosti i preferencije koje vas čine jedinstvenim. Sa druge strane,

PCM FAZIČNA LIČNOST predstavlja deo vašeg identiteta koji se razvija tokom života, pod uticajem iskustava, okruženja i situacija koje prolazite.

Kroz PCM testiranje, dobijate precizne informacije o vašoj bazičnoj ličnosti i identifikujete karakteristike i obrasce ponašanja koji su inherentni vama. Takođe, otkrivate svoje fazične aspekte ličnosti, koji mogu varirati u zavisnosti od situacija i okolnosti. Ova saznanja vam pomažu da se bolje razumete, prihvatite svoje autentične kvalitete i radite na razvoju onih aspekata koji vam mogu doneti još veće zadovoljstvo i uspeh.

Naša PCM trenerica Tamara će vas voditi kroz “debrief” sesiju nakon testiranja, gde će vam detaljno protumačiti rezultate i pružiti personalizovane smernice za dalji razvoj. Ova sesija je ključna jer vam omogućava da bolje razumete svoje delove ličnosti, otkrijete potencijale i naučite kako da se prilagodite i ostvarite svoje ciljeve.

PCM BAZIČNA I FAZIČNA LIČNOST vam pruža moćno sredstvo za samoosvešćivanje. Razumevanjem svoje bazične i fazične ličnosti, postajete svesni svojih potencijala, snaga i oblasti za razvoj. Takođe, uspostavljate zdravije odnose sa drugima, efikasnije se nosite sa stresom i pritiscima, i stičete samopouzdanje da ostvarite život koji želite.

Za dodatna pitanja u vezi testiranja, cene ili zakazivanje testiranja piši OVDE