PLAŠIM SE OSEĆAJA

Strah od osećaja je anksiozni problem većine u kojem se osoba preokupira mogućnošću doživljavanja straha od svojih osećaja. Ova vrsta straha može uzrokovati panične napade, povećanu anksioznost, strah i probleme sa spavanjem. Osobe sa strahom od osećaja izbegavaju situacije koje su povezane sa strahom, čak i ako su potpuno bezopasne.

Strah od osećaja može značajno uticati na kvalitet života osobe, sprečavajući je da obavlja svakodnevne aktivnosti i druži se sa drugima. Međutim, postoje načini za prevazilaženje ovog memorijskog grča. Identifikovanje svojih strahova i svesni razgovor koji se uči i razvija može biti od pomoći u prevazilaženju ovog straha. Priprema i jasnoća na osećaje sa svesnom namerom rešava ovaj memorijski grč.

Terapija izlaganja svesnom namerom podrazumeva postupno suočavanje sa situacijama koje izazivaju strah, uz podršku terapeuta. Ovaj proces pomaže osobi da se postepeno navikne na situacije koje su im strašne, i da se osećaju sigurnije u njima

Ovo je ujedno i poziv na edukaciju kroz mentorstvo koja se odvija tri puta godišnje u kojoj učite mnogo o kompletnom emocionalnom sistemu i kako rukovoditi sa njim.