PRIORITETI

Postavljanje prioriteta je ključna veština u savremenom životu. Prioriteti nam pomažu da se fokusiramo na ono što je važno i da odbacimo nepotrebno.
Prvi korak u postavljanju prioriteta je napraviti listu zadataka. Ovo Vam omogućava da držite stvari pod kontrolom i da se ne oslanjate na pamćenje.
Sledeći korak je da razvrstate zadatke po prioritetu. Ovo možete uraditi na razne načine, ali najčešće se koristi metoda koja se naziva “matrica prioriteta”. Matrica prioriteta je metoda koja se koristi za razvrstavanje zadataka po važnosti i hitnosti, pri čemu se zadaci dele u četiri kvadranta: važno i hitno, važno i nehitno, nevažno i hitno, nevažno i nehitno.
Kada ste razvrstali zadatke po prioritetu, treba da odredite vreme koje ćete posvetiti svakom zadatku.
Kada se fokusirate na jedan zadatak u isto vreme, to povećava Vašu efikasnost. Multitasking nije dobar izbor jer razdvaja Vašu pažnju i smanjuje Vašu sposobnost da se fokusirate na jedan zadatak. Ako želite da budete efikasni, treba da se fokusirate samo na jedan zadatak u isto vreme.
Važno je biti fleksibilan i prilagođavati prioritete u skladu sa situacijom. Neke stvari mogu biti hitne, a neke važne, a neke i jedno i drugo. Osim toga, prioritete treba da prilagodite u skladu sa Vašim ciljevima.
Važno je da postavljate realistične prioritete. Nemojte sebi postavljati previše zadataka u kratkom roku. Ovo će samo dovesti do stresa i nemogućnosti da sve završite u roku. Uvek ostavite vremena za neočekivane situacije koje mogu da se pojave. Neke stvari će se promeniti i važno je biti spreman da se prilagodite.
Konačno, ne zaboravite da vreme koje provodite sa ljudima koji su Vaši važni ne sme biti manje važno od Vaših obaveza. Budite sigurni da postavljate prioritete tako da imate dovoljno vremena za porodicu, prijatelje i za sebe.