POLITIKA PRIVATNOSTI I USLOVI KORIŠĆENJA WEB SAJTA
Predmet Uslova korišćenja su uslovi korišćenja, prihvatanje politike privatnosti i ograničenje odgovornosti.
Korišćenjem ovog internet sajta korisnik prihvata pravila korišćenja.
Uslovi korišćenja su podložni izmenama u skladu sa internim odlukama AM Centra.
Korisnik u momentu pristupa Internet sajtu prihvata da je upoznat sa uslovima korišćenja i saglasan sa svim daljim izmenama istih koje će biti na snazi od trenutka objavljivanja na Internet sajtu.
Ovaj internet sajt je u celosti vlasništvo Am Centra. Ovi uslovi korišćenja predstavljaju ugovor izmedju Vas kao korisnika i AM Centra i zamenjuju sve prethodne pisane ili usmene dogovore ili ugovore.
Obaveze AM Centra i korisnika definišu se posebnim ugovorom.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE NAVEDENE USLOVE JER IH KORIŠĆENJEM SAJTA PRIHVATATE.

WEB SAJT ROBERTODAVID.COM

Web sajt ROBERTODAVID.COM je stvoren da pomogne ljudima kojima su danas više nego ikad potrebni podrška i korisni saveti.

Web sajt ROBERTODAVID.COM, čiji je sadržaj kreirao life coach sa prethodno sličnim iskustvima sa kojima se danas nose mnogi ljudi, pruža korisniku prekopotrebnu podršku i vodi ga do potencijalnih rešenja i upoznavanje sebe.

Web sajt ROBERTODAVID.COM usluge namenjene su  isključivo u zabavne svrhe. Pre nego što prihvatite informacije sa web sajta kao verodostojne, morate dobiti stručni ili specijalistički savet, kao i da treba da se suzdržite od bilo koje radnje na osnovu informacija dobijenih iz aplikacije ili usluga. Ne dajemo nikakve izjave i garancije da su takve informacije tačne.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Imajte na umu da prenos podataka putem interneta nikada nije u potpunosti privatan ili bezbedan i da svaka poruka koju unesete može biti presretnuta. U ovom obaveštenju o privatnosti pokušaćemo da vam na najjasniji mogući način objasnimo koje podatke prikupljamo, kako ih koristimo i koja su vaša prava u vezi s njima.

  1. Vaše unete sadržaje možemo koristiti za razvoj i oglašavanje.
  2. Vaše podatke možemo koristiti za analizu podataka, identifikovanje trendova, određivanje efikasnosti promotivnih kampanja i za poboljšanje naših usluga, proizvoda, marketing…Podaci koje koristimo nisu povezani sa drugim korisnicima i ne uključuju lične podatke.
  3. Vaše podatke možemo obrađivati kada je to neophodno radi ostvarivanja naših legitimnih poslovnih interesa.
  4. Vaše podatke možemo otkriti tamo gde se to zakonski zahteva, vladinim zahtevima i sudu.
  5. Vaše podatke možemo otkriti tamo gde smatramo da je potrebno istražiti, sprečiti ili preduzeti mere u vezi sa potencijalnim kršenjem naših pravila. Tačnije, možda ćemo morati da obradimo ili delimo vaše lične podatke u sledećim situacijama:
  6. Možemo deliti ili prenositi vaše podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kom spajanju, prodaji imovine kompanije, finansiranju ili pripajanju našeg poslovanja drugoj kompaniji.
  7. Možemo da podelimo vaše podatke sa nezavisnim dobavljačima usluga ili agentima koji obavljaju usluge za nas (obradu plaćanja, analizu podataka, isporuku e-pošte, usluge hostinga, usluge kupcima i marketinške napore).
  8. Za prikazivanje oglasa možemo koristiti nezavisne reklamne kampanje kada posetite ili koristite usluge. Ove kampanje mogu koristiti informacije o vašim posetama našim web-lokacijama.
  9. Kada delite lične podatke (na primer, objavljivanje komentara, doprinosi ili drugi sadržaj putem usluga) ili ih na bilo koji drugi način eksponirate, takve podatke mogu da vide svi korisnici i mogu biti trajno javno dostupni. Prikupljamo lične podatke koje nam dobrovoljno pružate kada preuzimate besplatne materijale na sajtu. Oni mogu da sadrže sledeće: elektronske adrese, lozinke, poruke koje upisujete i druge slične informacije koje unosite. Podaci o plaćanju – ako izvršite uplatu, možemo prikupiti podatke potrebne za obradu vaše uplate kupovine. Ostali podaci – informacije, poput IP adrese i karakteristike uređaja, prikupljaju se automatski kada posetite naše usluge.

PRIKUPLJENE PODATKE KORISTIMO U RAZNE POSLOVNE SVRHE

1.            Na našim uslugama, Instagramu i veb-sajtu, objavljujemo svedočenja koja mogu sadržati lične informacije. Pre objavljivanja izjave, ovim prihvatanjem pravila privatnosti dobićemo vašu saglasnost za upotrebu vašeg iznetog sadržaja ili svedočenja.

2.            Vaše podatke možemo koristiti u svrhe upravljanja našim računom i održavanja sajta.

3.            Vaše podatke možemo koristiti kao deo naših napora da zadržimo usluge bezbednim (na primer, za nadgledanje i sprečavanje uvreda i prevara).

4.            Vaše podatke možemo koristiti za vaše porudžbine, plaćanja i zamene izvršene putem usluga.

5.            Vaše podatke možemo koristiti kako bismo rešili sve potencijalne probleme koje biste mogli imati u vezi sa upotrebom naših usluga.

Ako u ovom obaveštenju o privatnosti postoje neki uslovi sa kojima se ne slažete, molimo vas da odmah prekinete upotrebu naših usluga.

UZRAST KORISNIKA

Morate biti stariji od 18 godina da biste prihvatili ove uslove. Ukoliko imate manje od 18 godina, staratelj je dužan da pročita uslove, prava i odricanja, nakon čega detetu može dozvoliti korišćenje web stranice. Staratelj snosi potpunu odgovornost ukoliko web sajt koristi osoba mlađa od 18 godina. Ako saznate za bilo koje podatke dece mlađe od 18 godina koje se možda nađu na stranicama web sajta, molimo vas da nas kontaktirate na  focusandblur@gmail.com.

DRUGE VEB-STRANICE

Web sajt ROBERTODAVID.COM može sadržati veze do drugih veb-lokacija kojima ne upravljamo mi. Takve nezavisne stranice nisu pod našom kontrolom i mi ne snosimo nikakvu odgovornost za njih i vas.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sva prava intelektualnog vlasništva web sajta ROBERTODAVID.COM (dokumentacije, usluge, slike, tekstovi, audio-formati i materijali) pripadaju nama, a prava su licencirana, tj. nisu prodati vama. Nemate prava na intelektualno vlasništvo sadržaja web sajta.

SAMI STE ODGOVORNI ZA SVOJ ŽIVOT

Nismo odgovorni za smrt ili telesne povrede nastale korišćenjem web stranica

WEB HOSTING

WordPress

www.robertodavid.com

NAŠE STANJE NA VEB-STRANICAMA TREĆIH STRANA

Nismo odgovorni za bezbednost bilo kojih informacija koje delite sa trećom stranom. Usluge mogu sadržati reklame trećih strana koje nisu povezane sa nama i koji mogu da vode do drugih veb-lokacija, mrežnih usluga ili mobilnih aplikacija. Nismo odgovorni za sadržaj ili privatnost i bezbednosne prakse i politike bilo koje treće strane, uključujući druge veb-lokacije, usluge ili aplikacije koje mogu biti povezane sa uslugama ili sa njima.

AŽURIRANJE OVOG PRAVILNIKA

Ažuriraćemo ovo obaveštenje po potrebi kako bismo ostali u skladu sa relevantnim zakonima. Ažurirana verzija biće označena sa datumom ažuriranja i oznakom „revidirani“. Mi Vas podstičemo da često gledate ovo obaveštenje o privatnosti kako biste bili informisani o tome kako štitimo Vaše informacije.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa ovim obaveštenjem, možete nam poslati e-poštu na focusandblur@gmail.com

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA WEB-SAJT

Sve informacije na veb-lokaciji pružaju se u dobroj nameri, međutim ne dajemo nikakve izjave ili garancije bilo koje vrste u vezi sa tačnošću, adekvatnošću, validnošću, pouzdanošću, dostupnošću ili potpunošću bilo kojih informacija na sajtu.

Ni pod kojim okolnostima nismo odgovorni za bilo koji gubitak ili oštećenje, kako fizičko tako i psihičko koje bi moglo nastati korišćenjem web sajta ROBERTODAVID.COM u celini ili delu. Nismo odgovorni za bilo koje informacije na sajtu niti su one povezane sa bilo čim. Vaše korišćenje, kao i informacije koje čitate su isključivo na Vaš sopstveni rizik. Nismo odgovorni za prenos virusa i drugih štetnih programa, zloupotrebe internet konekcije kao i krađe identiteta korisnika.

PROFESIONALNO ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Web sajt ROBERTODAVID.COM ne može i ne sadrži medicinske / zdravstvene savete. Medicinske / zdravstvene informacije predviđene su isključivo za opšte informativne i obrazovne svrhe i nisu zamena za stručni savet. Shodno tome, pre preduzimanja bilo kakvih radnji zasnovanih na takvim informacijama, podsećamo vas da se konsultujete sa odgovarajućim stručnjacima. Mi ne pružamo nijednu vrstu medicinskih / zdravstvenih saveta.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Sajt može sadržati izjave korisnika naših proizvoda i / ili usluga. Ova svedočenja su odraz stvarnih iskustava i mišljenja takvih korisnika. Međutim, iskustva su isključivo vezana za te određene korisnike i takva iskustva ne moraju nužno biti iskustva svih korisnika naših proizvoda i / ili usluge. Ne tvrdimo i ne bi trebalo pretpostavljati da će svi korisnici imati ista iskustva.

POJEDINAČNI REZULTATI MOGU SE RAZLIKOVATI

Stavovi i mišljenja sadržani u svedočenjima pripadaju isključivo pojedinačnom korisniku i nisu odraz naših stavova i mišljenja. Svedočenja korisnika na veb-lokaciji nisu namenjena niti bi ih trebalo tumačiti kao tvrdnje da su naše i ne mogu se koristiti za dijagnozu, lečenje, ublažavanje, sprečavanje ili na drugi način koristiti za bilo koju bolest ili zdravstveno stanje. Nijedno svedočenje nije klinički dokazano ili ocenjivano.