O Nama:


Koučing metode koje primenjujemo u AM Centru su visoko personalizovane i holističke, fokusirane na podršku klijentima u razumevanju uzroka njihovih problema i razvoju zdravih načina razmišljanja i ponašanja. Naš stručni tim pruža individualne konsultacije, kurseve i obuke iz oblasti ličnog razvoja, uzimajući u obzir specifične potrebe svakog klijenta.

Upoznajte Roberta, NLP trenera i kouča sa bogatim iskustvom u pomoći ljudima da prevaziđu svoje izazove, strahove i probleme. Roberto je posvećeni profesionalac i osnivač AM Centra koji strastveno teži transformaciji i istraživanju pravca ličnog razvoja.

On veruje da su strahovi samo prilika za rast, jačanje i postizanje veće radosti i slobode. Sa svojim iskustvom, Roberto je pomogao brojnim klijentima da prevaziđu anksioznost, loše navike, izgrade samopouzdanje i ostvare svoje ciljeve.

Kombinujući hipnoterapiju, NLP tehnike, PCM i koučing pristupe, on pruža sveobuhvatnu podršku klijentima na njihovom putu ka pozitivnim promenama. On stvara sigurnu i podržavajuću atmosferu u radu sa klijentima, zahvaljujući svojoj empatiji, razumevanju i stručnosti. Njegova sposobnost da se stavi u cipele drugih ljudi, omogućava mu da dublje razume i podrži svoje klijente.

Upoznajte našeg PCM trenera, Tamaru - diplomiranog inženjera elektrotehnike s bogatim menadžerskim iskustvom. Kao zvanični PCM trener, Tamara pomaže ljudima da na dubljem nivou razumeju sebe i druge, pružajući efikasne načine za upravljanje stresom koji su specifični za različite tipove ličnosti.

Kroz PCM metodologiju, Tamara Vam pruža alate i tehnike za otkrivanje i razumevanje različitih delova Vaše ličnosti, kao i otkrivanje Vašeg rasporeda kuća koji je od izuzetnog značaja za dublje razumevanje sebe.

PCM metoda Vam omogućava da produbite svoje samopoznavanje, prepoznate obrasce ponašanja i reakcija, te ostvarite dublju vezu sa sobom i drugima. Uz podršku Tamare, AM Centar Vam pruža priliku za lični i profesionalni razvoj kroz primenu PCM metode.

Olivera je digitalni koordinator čija je odgovornost koordinacija svih digitalnih projekata i kampanja. Poseduje raznoliku stručnost koja joj omogućava uspešno upravljanje svim aspektima digitalnih aktivnosti, uključujući upravljanje veb stranicama, društvenim mrežama, elektronskom poštom i drugim digitalnim kanalima.

Njena sposobnost da uskladi različite zadatke i timove čini je ključnom vezom između različitih departmana u AM Centru. Kao stručnjak za digitalni sadržaj i podršku,

Olivera je kreativna snaga iza svih digitalnih materijala koji se koriste u AM Centru. Ona je veoma vešta u pretvaranju ideja u stvarnost i kreativna u kreiranju relevantnih, zanimljivih i inspirativnih sadržaja koji pomažu u postizanju ciljeva AM Centra. Njeno znanje o digitalnom marketingu i grafičkom dizajnu omogućava joj pružanje podrške za ostvarenje digitalnih ciljeva.